- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Izrada

alata i delova

Poliform alatnica

Izrada

alata i delova

 

Poliform alatnica - pogon za mašinsku preradu metala i izradu alata i specijalnih delova

 

Izrada alata kao osnova za razvoj i održavanje proizvoda i procesa proizvodnje komponenata - delova.

Postupak izrade alata kao jedan od najkomplikovanijh procesa u radu preduzeća zahteva visoko kvalitetne obučene ljude kao i podršku u savremenoj opremi i mašinama.

CAD-CAM sistemi za projektovanje, simulaciju i konstrukciju alata koristi se u toku izrade i konstrukcije alata i proizvoda, čime se postiže optimizacija proizvoda i alata još u fazi projektovanja proizvoda.

Gotove komponente i kućista za alate se kupuju od dva najbolja evropska proizvodjaca HASCO ili MEUSBURGER, ili od nekog drugog proizvođača po zahtevu kupca.

U pogonu alatnice, pored alata za sopstvenu proizvodnju, proizvode se specijalni delovi po crtežu kupca (razne osovine, kućista, čaure, zupčanici...).

01 - Alati i delovi

English

© 2017 POLIFORM

Poliform

Poliform alatnica

Izrada

alata i delova

 

Poliform plastika - pogon za mašinsku preradu metala i izradu specijalnih delova

 

Izrada alata kao osnova za razvoj i održavanje proizvoda i procesa proizvodnje komponenata - delova.

Postupak izrade alata kao jedan od najkomplikovanijh procesa u radu preduzeća zahteva visoko kvalitetne obučene ljude kao i podršku u savremenoj opremi i mašinama.

CAD-CAM sistemi za projektovanje, simulaciju i konstrukciju alata koristi se u toku izrade i konstrukcije alata i proizvoda, čime se postiže optimizacija proizvoda i alata još u fazi projektovanja proizvoda.

Gotove komponente i kućista za alate se kupuju od dva najbolja evropska proizvodjaca HASCO ili MEUSBURGER, ili od nekog drugog proizvođača po zahtevu kupca.

U pogonu alatnice, pored alata za sopstvenu proizvodnju, proizvode se specijalni delovi po crtežu kupca (razne osovine, kućista, čaure, zupčanici...).

01 - Alati i delovi

Poliform

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Izrada

alata i delova

Poliform alatnica

Poliform

Poliform alatnica

Izrada

alata i delova

 

Poliform plastika - pogon za mašinsku preradu alata i izradu specijalnih delova

 

Izrada alata kao osnova za razvoj i održavanje proizvoda i procesa proizvodnje komponenata - delova.

Postupak izrade alata kao jedan od najkomplikovanijh procesa u radu preduzeća zahteva visoko kvalitetne obučene ljude kao i podršku u savremenoj opremi i mašinama.

CAD-CAM sistemi za projektovanje, simulaciju i konstrukciju alata koristi se u toku izrade i konstrukcije alata i proizvoda, čime se postiže optimizacija proizvoda i alata još u fazi projektovanja proizvoda.

Gotove komponente i kućista za alate se kupuju od dva najbolja evropska proizvodjaca HASCO ili MEUSBURGER, ili od nekog drugog proizvođača po zahtevu kupca.

U pogonu alatnice, pored alata za sopstvenu proizvodnju, proizvode se specijalni delovi po crtežu kupca (razne osovine, kućista, čaure, zupčanici...).

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Izrada

alata i delova

English

© 2017 POLIFORM

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Izrada

alata i delova

English

© 2017 POLIFORM

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Izrada

alata i delova

Izrada alata i delova

 

 

Poliform plastika - pogon za mašinsku preradu metala i specijalnih delova

 

Izrada alata kao osnova za razvoj i održavanje proizvoda i procesa proizvodnje komponenata - delova. Postupak izrade alata kao jedan od najkomplikovanijh procesa u radu preduzeća zahteva visoko kvalitetne obučene ljude kao i podršku u savremenoj opremi i mašinama. CAD-CAM sistemi za projektovanje, simulaciju i konstrukciju alata koristi se u toku izrade i konstrukcije alata i proizvoda, čime se postiže optimizacija proizvoda i alata još u fazi projektovanja proizvoda.

Gotove komponente i kućista za alate se kupuju od dva najbolja evropska proizvodjaca HASCO ili MEUSBURGER, ili od nekog drugog proizvođača po zahtevu kupca. U pogonu alatnice, pored alata za sopstvenu proizvodnju, proizvode se specijalni delovi po crtežu kupca (razne osovine, kućista, čaure, zupčanici...).

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Izrada

alata i delova

Izrada alata i delova

Poliform plastika - pogon za mašinsku preradu metala i specijalnih delova

 

 

Izrada alata kao osnova za razvoj i održavanje proizvoda i procesa proizvodnje komponenata - delova. Postupak izrade alata kao jedan od najkomplikovanijh procesa u radu preduzeća zahteva visoko kvalitetne obučene ljude kao i podršku u savremenoj opremi i mašinama. CAD-CAM sistemi za projektovanje, simulaciju i konstrukciju alata koristi se u toku izrade i konstrukcije alata i proizvoda, čime se postiže optimizacija proizvoda i alata još u fazi projektovanja proizvoda. Gotove komponente i kućista za alate se kupuju od dva najbolja evropska proizvodjaca HASCO ili MEUSBURGER, ili od nekog drugog proizvođača po zahtevu kupca. U pogonu alatnice, pored alata za sopstvenu proizvodnju, proizvode se specijalni delovi po crtežu kupca (razne osovine, kućista, čaure, zupčanici...).

English

© 2017 POLIFORM