- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Brizganje

termoplasta

Poliform plastika

Brizganje

termoplasta

 

Poliform plastika - pogon za preradu termoplastičnih masa

 

Kapacitet prerade termoplastičnih masa je oko 380.000 kg. Može se vršiti prerada svih standardnih termoplastičnih materijala, sa i bez punila.

U proizvodnji pored automatizovanih i mikroprocesorski vođenih mašina koristi se i sva potrebna dodatna oprema koja obezbeđuje stabilnost procesa izrade.

02 - Plastika

English

© 2017 POLIFORM

Poliform

Poliform plastika

Brizganje

termoplasta

 

Poliform plastika - pogon za preradu termoplastičnih masa

 

Kapacitet prerade termoplastičnih masa je oko 380.000 kg. Može se vršiti prerada svih standardnih termoplastičnih materijala, sa i bez punila.

U proizvodnji pored automatizovanih i mikroprocesorski vođenih mašina koristi se i sva potrebna dodatna oprema koja obezbeđuje stabilnost procesa izrade.

02 - Plastika

Poliform

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Brizganje

termoplasta

Poliform plastika

02 - Plastika

Poliform

Poliform plastika

Brizganje

termoplasta

 

Poliform plastika - pogon za preradu termoplastičnih masa

 

Kapacitet prerade termoplastičnih masa je oko 380.000 kg. Može se vršiti prerada svih standardnih termoplastičnih materijala, sa i bez punila.

U proizvodnji pored automatizovanih i mikroprocesorski vođenih mašina koristi se i sva potrebna dodatna oprema koja obezbeđuje stabilnost procesa izrade.

02 - Plastika

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Brizganje

termoplasta

02 - Plastika

English

© 2017 POLIFORM

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Brizganje

termoplasta

English

© 2017 POLIFORM

- P O L I F O R M   P R O I Z V O D NJ A

Brizganje

termoplasta

Brizganje termoplasta

 

 

Poliform plastika - pogon za preradu termoplastičnih masa

Kapacitet prerade termoplastičnih masa je oko 380.000 kg. Može se vršiti prerada svih standardnih termoplastičnih materijala, sa i bez punila. U proizvodnji pored automatizovanih i mikroprocesorski vođenih mašina koristi se i sva potrebna dodatna oprema koja obezbeđuje stabilnost procesa izrade.

Brizganje termoplasta

Poliform plastika - pogon za preradu termoplastičnih masa

 

Kapacitet prerade termoplastičnih masa je oko 380.000 kg. Može se vršiti prerada svih standardnih termoplastičnih materijala, sa i bez punila. U proizvodnji pored automatizovanih i mikroprocesorski vođenih mašina koristi se i sva potrebna dodatna oprema koja obezbeđuje stabilnost procesa izrade.

English

© 2017 POLIFORM