Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

O nama

Osnovna delatnost Poliforma je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca

POLIFORM je moderna kompanija osnovana na principima dobre prakse koji se razvijaju još iz 1979 god. kada je Ljubivoje Pretrović osnovao zanatsku radnju za izradu alata. Daljim razvojem, zanatska radnja podržana od strane članova porodice, prersta u Preduzeće Poliform d.o.o.

 

Osnovna delatnost sada Privrednog društva za proizvodnju i promet Polifom d.o.o je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca. Posvećenost poslovnim zadacima odlučnost, način organizacije, veštine zaposlenih, kao i tehničko-tehnološka opremljenost doprineli su da Poliform u kategoriji proizvođača komponenti i delova zauzme visoko mesto.

Profil

preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

Poliform profil preduzeca

01 - Poliform

Kontinuirana kontrola procesa

Kontinuirana

kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

02 - Kvalitet

English

© 2017 POLIFORM

Poliform profil preduzeca
Kontinuirana kontrola procesa
Poliform

Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

O nama

Poliform profil preduzeca

Profil

preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

Kontinuirana kontrola procesa

Kontinuirana

kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

Poliform

Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

O nama

Osnovna delatnost Poliforma je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca

Poliform profil preduzeca

Profil

preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

Kontinuirana kontrola procesa

Kontinuirana

kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

Poliform

Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

O nama

Osnovna delatnost Poliforma je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca

POLIFORM je moderna kompanija osnovana na principima dobre prakse koji se razvijaju još iz 1979 god. kada je Ljubivoje Pretrović osnovao zanatsku radnju za izradu alata. Daljim razvojem, zanatska radnja podržana od strane članova porodice, prersta u Preduzeće Poliform d.o.o.

 

Osnovna delatnost sada Privrednog društva za proizvodnju i promet Polifom d.o.o je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca. Posvećenost poslovnim zadacima odlučnost, način organizacije, veštine zaposlenih, kao i tehničko-tehnološka opremljenost doprineli su da Poliform u kategoriji proizvođača komponenti i delova zauzme visoko mesto.

Poliform profil preduzeca

Profil

preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

Kontinuirana kontrola procesa

Kontinuirana

kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

POLIFORM je moderna kompanija osnovana na principima dobre prakse koji se razvijaju još iz 1979 god. kada je Ljubivoje Pretrović osnovao zanatsku radnju za izradu alata. Daljim razvojem, zanatska radnja podržana od strane članova porodice, prersta u Preduzeće Poliform d.o.o.

 

Osnovna delatnost sada Privrednog društva za proizvodnju i promet Polifom d.o.o je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca. Posvećenost poslovnim zadacima odlučnost, način organizacije, veštine zaposlenih, kao i tehničko-tehnološka opremljenost doprineli su da Poliform u kategoriji proizvođača komponenti i delova zauzme visoko mesto.

O nama

Osnovna delatnost Poliforma je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca

Profil

preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

01 - Poliform

Kontinuirana

kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

02 - Kvalitet

English

© 2017 POLIFORM

Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

POLIFORM je moderna kompanija osnovana na principima dobre prakse koji se razvijaju još iz 1979 god. kada je Ljubivoje Pretrović osnovao zanatsku radnju za izradu alata. Daljim razvojem, zanatska radnja podržana od strane članova porodice, prersta u Preduzeće Poliform d.o.o.

 

Osnovna delatnost sada Privrednog društva za proizvodnju i promet Polifom d.o.o je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca. Posvećenost poslovnim zadacima odlučnost, način organizacije, veštine zaposlenih, kao i tehničko-tehnološka opremljenost doprineli su da Poliform u kategoriji proizvođača komponenti i delova zauzme visoko mesto.

O nama

Osnovna delatnost Poliforma je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca

Profil

preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

01 - Poliform

Poliform profil preduzeca

Kontinuirana

kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

02 - Kvalitet

Kontinuirana kontrola procesa

English

© 2017 POLIFORM

Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

O nama

Osnovna delatnost Poliforma je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca

POLIFORM je moderna kompanija osnovana na principima dobre prakse koji se razvijaju još iz 1979 god. kada je Ljubivoje Pretrović osnovao zanatsku radnju za izradu alata. Daljim razvojem, zanatska radnja podržana od strane članova porodice, prersta u Preduzeće Poliform d.o.o.

 

Osnovna delatnost sada Privrednog društva za proizvodnju i promet Polifom d.o.o je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca. Posvećenost poslovnim zadacima odlučnost, način organizacije, veštine zaposlenih, kao i tehničko-tehnološka opremljenost doprineli su da Poliform u kategoriji proizvođača komponenti i delova zauzme visoko mesto.

Profil preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

Kontinuirana kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

Mi izrađujemo alate i rezervne delove po crtežima kupaca

POLIFORM je moderna kompanija osnovana na principima dobre prakse koji se razvijaju još iz 1979 god. kada je Ljubivoje Pretrović osnovao zanatsku radnju za izradu alata. Daljim razvojem, zanatska radnja podržana od strane članova porodice, prersta u Preduzeće Poliform d.o.o.

 

Osnovna delatnost sada Privrednog društva za proizvodnju i promet Polifom d.o.o je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca. Posvećenost poslovnim zadacima odlučnost, način organizacije, veštine zaposlenih, kao i tehničko-tehnološka opremljenost doprineli su da Poliform u kategoriji proizvođača komponenti i delova zauzme visoko mesto.

O nama

Osnovna delatnost Poliforma je prerada termoplastičnih materijala postupkom injekcionog brizganja u alatu, kao i izrada alata i specijalnih delova po crtežima kupca

Profil preduzeća

 

Organizacione strukture preduzeća su u stalnom poboljšanju u cilju što efikasnijeg poslovanja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji proizvodnje kao jednog od najvažnijih procesa. Modernizacija infrastrukture, standardizacija procesa i redovne obuke zaposlenih su aktivnosti koje dovode do unapređenja ukupnog poslovanja preduzeća Poliform. U organizaciji razlikujemo dve celine: Poliform Plastika, pogon za preradu termoplasticnih masa, i Poliform Alatnica, pogon za mašinsku obradu metala i izradu alata i specijalnih delova.

Kontinuirana kontrola procesa

 

Doslednost u sprovođenju postupaka stalne kontrole kvaliteta proizvoda prema specificiranim zahtevima kupca, a sve to sa ciljem zadovoljenja kupca i izrade komponenata, delova sa što boljim tehičko tehnološkim karakteristikama.

Kontrola svih porocesa u radu i proizvodnji, njihova analiza i preventivno delovanje osnov su za profitabilno funkcionisanje preduzeća, kao i za uspešno pozicioniranje Poliforma kao kvalitetnog dobavljača, kako sa tehničkog tako i sa ekonomsko-finansijskog aspekta.

Integracija QMS u procese kontrole, redovno održavanje i usavršavanje sistema kvaliteta je garant sledljivosti proizvoda i njegovog kvaliteta.

Ispitivanje osobina i karakteristika materijala, kontrola mernih instrumenata i opreme vrše se u akreditovanim laboratorijama sa vazećim sertifikatima.

English

© 2017 POLIFORM